លោកចាន់ សំអាត៖ អ្នកប្រដាល់គួរធ្វើរឿង៣នេះ ដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំង សាច់ស្ពឹកវៃមិនឈឺ
លោកចាន់ សំអាត៖ អ្នកប្រដាល់គួរធ្វើរឿង៣នេះ ដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំង សាច់ស្ពឹកវៃមិនឈឺ
វេជ្ជបណ្ឌិត២រូប ប្រាប់កំហុស៥យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យអ្នកឡើងគីឡូលឿន ហើយសម្រកគ្មានថ្ងៃស្រក
វេជ្ជបណ្ឌិត២រូប ប្រាប់កំហុស៥យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យអ្នកឡើងគីឡូលឿន ហើយសម្រកគ្មានថ្ងៃស្រក
កុំឱ្យថាមុខយ៉ាប់ទៀត! ពេលនេះយាយគ្រវីសក់សម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សឱ្យក្មេងជាងវ័យហើយ
កុំឱ្យថាមុខយ៉ាប់ទៀត! ពេលនេះយាយគ្រវីសក់សម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សឱ្យក្មេងជាងវ័យហើយ
អ្នកស្រី ផន សុផារី៖ ក្បួនថែរក្សាស្បែកមុន នឹងក្រោយសម្រាលកូនឱ្យស្បែកស្អាតមិនងាយចាស់
អ្នកស្រី ផន សុផារី៖ ក្បួនថែរក្សាស្បែកមុន នឹងក្រោយសម្រាលកូនឱ្យស្បែកស្អាតមិនងាយចាស់
វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ដានី៖ តើជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេ?
វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ដានី៖ តើជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេ?
១ខែស្រកជាង៤គីឡូ! ស្រកដោយមិនប៉ះពាល់សុខភាព តើកញ្ញា ស្រីនា ប្រើទិកនិកបែបណា?
១ខែស្រកជាង៤គីឡូ! ស្រកដោយមិនប៉ះពាល់សុខភាព តើកញ្ញា ស្រីនា ប្រើទិកនិកបែបណា?