​ថ្នាំពីរប្រភេទនេះអាចជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩តាមផ្ទះបាន
​ថ្នាំពីរប្រភេទនេះអាចជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩តាមផ្ទះបាន
កុំភ្លេចខ្លួនឱ្យសោះ! ស្ងាត់ៗ សិង្ហបុរីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចេញពីសហគមន៍ហើយ
កុំភ្លេចខ្លួនឱ្យសោះ! ស្ងាត់ៗ សិង្ហបុរីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចេញពីសហគមន៍ហើយ
ការរកឃើញកូវីដ ១៩ ឆ្លងកូវីដបីកម្រិតក្នុងការព្យាបាលជាសះស្បើយ
ការរកឃើញកូវីដ ១៩ ឆ្លងកូវីដបីកម្រិតក្នុងការព្យាបាលជាសះស្បើយ
ដឹងទេថាប្រទេសណាក្នុងសមាជិកអាស៊ានយើង មានពលរដ្ឋឆ្លងកូវីដ១៩តិចជាងគេនិងមិនស្លាប់សោះ
ដឹងទេថាប្រទេសណាក្នុងសមាជិកអាស៊ានយើង មានពលរដ្ឋឆ្លងកូវីដ១៩តិចជាងគេនិងមិនស្លាប់សោះ
ស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់! ឥណ្ឌាមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩រាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
ស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់! ឥណ្ឌាមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩រាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
លទ្ធផលថ្ងៃនេះ កម្ពុជាលោតលេខអ្នកជាសះស្បើយឡើងដល់ ២៣៩នាក់ ខណៈសរុបអ្នកជា ២៧៩៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​
លទ្ធផលថ្ងៃនេះ កម្ពុជាលោតលេខអ្នកជាសះស្បើយឡើងដល់ ២៣៩នាក់ ខណៈសរុបអ្នកជា ២៧៩៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​