បន្ទាន់! តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ទើបអាចធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុបាន?
បន្ទាន់! តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ទើបអាចធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុបាន?
អរគុណគ្រូពេទ្យណាស់! ជាសះស្បើយជិត៧ពាន់នាក់ហើយ ថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកជាហក់ខ្ពស់ជាងអ្នកឆ្លង
អរគុណគ្រូពេទ្យណាស់! ជាសះស្បើយជិត៧ពាន់នាក់ហើយ ថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកជាហក់ខ្ពស់ជាងអ្នកឆ្លង
«អ្នកតំបន់លឿង» អាចធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្តាខេត្តបាន តែត្រូវអនុវត្តវិធានការទាំងនេះ
«អ្នកតំបន់លឿង» អាចធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្តាខេត្តបាន តែត្រូវអនុវត្តវិធានការទាំងនេះ
សូមប្រយ័ត្ន! អ្នកទៅលេងស្រុកកំណើតក្នុងខេត្ត ២ នេះ ដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ
សូមប្រយ័ត្ន! អ្នកទៅលេងស្រុកកំណើតក្នុងខេត្ត ២ នេះ ដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ
ដំណឹងបន្ទាន់! ហាមអ្នកតំបន់ក្រហម និង​លឿងទុំក្រុងភ្នំពេញ មិនឱ្យចេញពីផ្ទះ និងធ្វើដំណើរទៅខេត្ត
ដំណឹងបន្ទាន់! ហាមអ្នកតំបន់ក្រហម និង​លឿងទុំក្រុងភ្នំពេញ មិនឱ្យចេញពីផ្ទះ និងធ្វើដំណើរទៅខេត្ត
ដំណឹងល្អណាស់! មុននេះក្រុមគ្រូពេទ្យ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាចំនួន១០០នាក់ទៀត
ដំណឹងល្អណាស់! មុននេះក្រុមគ្រូពេទ្យ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាចំនួន១០០នាក់ទៀត