កុំភ្លេចខ្លួន! ស្ងាត់ៗ​១១ទីតាំងនៅខេត្តកំពុងចាមរកឃើញសង្ស័យឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន១៩៨៧នាក់
កុំភ្លេចខ្លួន! ស្ងាត់ៗ​១១ទីតាំងនៅខេត្តកំពុងចាមរកឃើញសង្ស័យឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន១៩៨៧នាក់
ដំណឹងបើកផ្សារ! រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញប្រកាសឱ្យផ្សារប្រភេទទាំងនេះ អាចបើកដំណើរឡើងវិញបាន
ដំណឹងបើកផ្សារ! រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញប្រកាសឱ្យផ្សារប្រភេទទាំងនេះ អាចបើកដំណើរឡើងវិញបាន
សូមផ្អាកចល័តខ្លះ!ថ្ងៃនេះករណីឆ្លងលើស៦០០នាក់ទៀតហើយ និងករណីស្លាប់ថ្មីជិត២០នាក់
សូមផ្អាកចល័តខ្លះ!ថ្ងៃនេះករណីឆ្លងលើស៦០០នាក់ទៀតហើយ និងករណីស្លាប់ថ្មីជិត២០នាក់
អ៊ីស្រាអែលទទូចឱ្យប្រជាជនផ្អាកហោះទៅក្រៅ និងពាក់ម៉ាស់វិញ ក្រោយរកឃើញឆ្លងច្រើនប្លែក
អ៊ីស្រាអែលទទូចឱ្យប្រជាជនផ្អាកហោះទៅក្រៅ និងពាក់ម៉ាស់វិញ ក្រោយរកឃើញឆ្លងច្រើនប្លែក
ខណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់រាប់រយនាក់WHOផ្ដល់ជំនួយ បន្ថែមដើម្បីសង្រ្គោះអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ខណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់រាប់រយនាក់WHOផ្ដល់ជំនួយ បន្ថែមដើម្បីសង្រ្គោះអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ! កំពង់ធំរកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ ៨នាក់ និងឆ្លងរហូតដល់ ៧២៣នាក់
គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ! កំពង់ធំរកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ ៨នាក់ និងឆ្លងរហូតដល់ ៧២៣នាក់