ហេតុអ្វីពេលវិនិយោគលើសុខភាពធ្វើឱ្យមហាសេដ្ឋីជើងចាស់Bill Gatesមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យ
ហេតុអ្វីពេលវិនិយោគលើសុខភាពធ្វើឱ្យមហាសេដ្ឋីជើងចាស់Bill Gatesមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យ
ឃើញតែTeslaនិងយានអាវកាស តាមពិតElon Muskក៏បើកក្រុមហ៊ុនវិស័យសុខភាពមួយតាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកម្លេះ
ឃើញតែTeslaនិងយានអាវកាស តាមពិតElon Muskក៏បើកក្រុមហ៊ុនវិស័យសុខភាពមួយតាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកម្លេះ
រឿងសាមញ្ញមួយនេះជាបញ្ហាធំ បើពេទ្យខ្មែរធ្វើបានអ្នកជំងឺលែងចង់ចាយលុយទៅព្យាបាលក្រៅប្រទេសហើយ
រឿងសាមញ្ញមួយនេះជាបញ្ហាធំ បើពេទ្យខ្មែរធ្វើបានអ្នកជំងឺលែងចង់ចាយលុយទៅព្យាបាលក្រៅប្រទេសហើយ
សហគ្រិនឆ្នើម២រូប៖ អាជីវករសម័យថ្មីគួរភ្ញាក់ខ្លួន ងាកទៅរបរផ្តោតលើសុខភាពអតិថិជនជាធំវិញ
សហគ្រិនឆ្នើម២រូប៖ អាជីវករសម័យថ្មីគួរភ្ញាក់ខ្លួន ងាកទៅរបរផ្តោតលើសុខភាពអតិថិជនជាធំវិញ
ញុំាត្រីសាលម៉ុន ឆ្ញាញ់ហើយជួយដល់សុខភាពទៀតតែបើរើសប្រភពត្រីខុសដូចចោលលុយទទេចឹង
ញុំាត្រីសាលម៉ុន ឆ្ញាញ់ហើយជួយដល់សុខភាពទៀតតែបើរើសប្រភពត្រីខុសដូចចោលលុយទទេចឹង
វេជ្ជបណ្ឌិត វីណា៖ ដើម្បីអ្នកជំងឺ អាជីវកម្មវិស័យពេទ្យគួររួមគ្នាបង្កើនគុណភាពព្យាបាល មិនគួរប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ
វេជ្ជបណ្ឌិត វីណា៖ ដើម្បីអ្នកជំងឺ អាជីវកម្មវិស័យពេទ្យគួររួមគ្នាបង្កើនគុណភាពព្យាបាល មិនគួរប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ